W dniu 12 maja 2023r. odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu
„Gry i zabawy edukacyjne z przedmiotów przyrodniczych”.
Uczniowie biorący udział w konkursie włożyli dużo pomysłowości
i wysiłku w wykonanie bardzo ciekawych prac.
Wszystkich, którzy wzięli udział w zabawie uważamy za wygranych
i dziękujemy za uczestnictwo.
I miejsce  Edyta  z klasy 5b
II miejsce Maciej z klasy 6b
III miejsce Rafał  z klasy 6a.