Pragniemy poinformować, że Nasza Szkoła przystąpiła do Projektu
GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. JEGO GŁÓWNYM CELEM JEST PRZYGOTOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO ŚWIADOMEGO PRZEŻYWANIA 40 ROCZNICY WPROWADZENIA W POLSCE STANU WOJENNEGO.

ZADANIA DLA SZKÓŁ

Pokaz filmu „Nie zabierajcie mamy” Przybliżenie historii Regionu Solidarności: Podbeskidzia, Śląsko – Dąbrowskiego i Częstochowskiego.
„Nie zabierajcie Mamy” to dokument, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego. Umieszczono w nim wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie.

Młode pokolenia o „Solidarności” – KONKURSY, WYSTAWY
– „40 lat po stanie wojennym” – budowanie szkolnych kącików patriotyczno – historycznych – zamieszczenie na stronie internetowej szkoły, projektu (wystawa fotograficzna)
– „Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich” – konkurs literacki
– „Tropiciele historii” – poszukiwanie „Ludzi Solidarności” – karta do albumu, Konkurs plastyczno-literacki /odnalezienie świadków wydarzeń, z którymi zostaną przeprowadzone wywiady przez IPN Oddział w Katowicach/
– Prezentacja w szkole wystawy mobilnej na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przygotowanej przez IPN
– Przygotowanie wirtualnego spaceru po muzeum na Jasnej Górze, kopalni Wujek, Muzeum Okręgowym na Zamku Sułkowskich w Bielsku Białej – oferta dla uczniów klas informatycznych
– Udział reprezentacji szkoły w podsumowaniu projektu – spotkania międzypokoleniowe (uczestnicy: świadkowie wydarzeń, osoby represjonowane, patroni, przedstawiciele kuratorium, solidarności, partnerzy projektu oraz młodzież szkolna z opiekunami) , podsumowanie konkursów, koncert piosenek „Solidarności”.

ZADANIA DLA NAUCZYCIELI

Odkrywamy historię „Solidarności”- wykłady dla nauczycieli historii, polonistów, zainteresowanych nauczycieli
– Znane i nieznane o Częstochowskiej/ Śląsko-Dąbrowskiej/ Podbeskidzkiej Solidarności
– Zdarzenia, które obudziły „ducha wolności”
– Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek „Solidarność”
– Drogowskazy pozostawione przez kardynała Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu
– Notacje świadków wydarzeń.

UROCZYSTE OBCHODY 40 -lecia wprowadzenia Stanu Wojennego odbędą się:
– W REGIONIE CZĘSTOCHOWSKIM: Msza Św. na Jasnej Górze w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Więzionych Internowanych i Represjonowanych „WIR’, Pocztów Sztandarowych szkół realizujących projekt– transmisja telewizyjna. Tradycyjne układanie krzyża ze zniczy w Al. Sienkiewicza – 13 grudnia 2021 r.
– W REGIONIE ŚLĄSKO-DĄBROWSKIM: uroczystość w Kopalni Wujek 17 lub 20 grudnia 2021 r.
– W REGIONIE PODBESKIDZIA: Msza św. w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej -12 grudnia 2021r.

Kącik historyczno- patriotyczny- 40 lat po stanie wojennym w Naszej Szkole.

W piątek 5 listopada gościliśmy w naszej szkole p. Adama Gryłkę, który w latach 80-tych był działaczem „Solidarności”. Pan Adam udzielił wywiadu uczennicy klasy 8B przygotowującej pracę na Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Literacki pt.: „Tropiciele historii- poszukiwanie „Ludzi Solidarności”. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie- 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”

W dniach 2-10 listopada w klasach siódmych i ósmych zostały przeprowadzone lekcje historii z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych przygotowanych przez IPN, poświęconych stanowi wojennemu. Ponadto podczas lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie uczniowie klas siódmych i ósmych wzięli udział w:
projekcji filmu dokumentalnego Nie zabierajcie mamy .

oraz wystawie przygotowanej przez nauczycieli historii prezentującej materiały udostępnione przez IPN.