Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Mysłowicach

Ostatnie zmiany wprowadzone w Statucie szkoły

Klauzula dotycząca monitoringu
Formularz zgłoszenia szkody
Instrukcja zgłoszenia szkody
Polisa – rok szkolny 2023/2024
Rodzice, którzy zgłosili wypadek proszeni są o odbiór z sekretariatu protokołu powypadkowego.
Pieniądze za ubezpieczenie skarbnik klasowy wpłaca na konto Rady Rodziców. W tytule proszę zawrzeć informację o klasie i osobach ubezpieczonych lub nieubezpieczonych.
Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny 2023/2024
Lista podręczników na rok szkolny 2023/2024
Wniosek o przyznanie nowego hasła w systemie Librus
Lista zbiorcza i ruchy uczniów
Wniosek o dopuszczenie programu nauczania
Regulamin funkcjonowania sklepiku szkolnego w czasie pandemii
Zgoda rodzica/opiekuna na udział ucznia w wycieczce