Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Mysłowicach
Klauzula dotycząca monitoringu
Formularz zgłoszenia szkody
Instrukcja zgłoszenia szkody
Polisa – rok szkolny 2022/2023
Ogólne warunki ubezpieczenia
Pieniądze za ubezpieczenie skarbnik klasowy wpłaca na konto Rady Rodziców. W tytule proszę zawrzeć informację o klasie i osobach ubezpieczonych lub nieubezpieczonych.
Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny 2022/2023

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny -tabela

Lista podręczników na rok szkolny 2022/2023
Wniosek o przyznanie nowego hasła w systemie Librus
Lista zbiorcza i ruchy uczniów
Wniosek o dopuszczenie programu nauczania
Regulamin funkcjonowania sklepiku szkolnego w czasie pandemii
Zgoda rodzica/opiekuna na udział ucznia w wycieczce