Działania podjęte w roku szkolnym 2022/2023:

 • zbiórka potrzebnych artykułów dla schroniska – październik
 • zbiórka zniczy – październik
 • zbiórka artykułów spożywczych dla Hospicjum – październik

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu:

 

 1. Szkolne Koło Wolontariatu działa na zasadzie dobrowolnego w nim udziału.
 2. Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu poprzez dziennik elektroniczny Librus informuje uczniów, rodziców i nauczycieli o prowadzonych przez SKW akcjach.
 3. Informacje dotyczące poszczególnych akcji oraz formy ich nagradzania zostają umieszczone w ogłoszeniu dotyczącym akcji.
 4. Wszelkie zbiórki, które wymagają wkładu finansowego uczniów/rodziców nie są nagradzane punktami z zachowania.
 5. Udział ucznia w każdej zbiórce/akcji zostaje zapisany przez Opiekuna SKW
 6. Na koniec roku szkolnego uczniowie, którzy wykazali zaangażowanie w działania SKW (udział w co najmniej 50% zbiórek/akcji, które nie wymagają wkładu finansowego) otrzymują stosowny wpis na świadectwie dotyczący udziału w wolontariacie szkolnym.
 7. Na koniec roku szkolnego uczniowie, którzy uczestniczą w wolontariacie pozaszkolnym mogą otrzymać wpis na świadectwo dotyczący wolontariatu jeżeli przedstawią zaświadczenia o uczestnictwie w przynajmniej 3 akcjach wolontariatu lub przepracowaniu przynajmniej 20 godzin jako wolontariusz- zaświadczenia wydają instytucje, w których uczeń uczestniczy w wolontariacie
 8. Dodatkowo uczniowie, którzy wezmą udział w największej ilości akcji zostaną nagrodzeni tytułem WOLONTARIUSZ ROKU