Działania Szkolnego Koła Wolontariatu w roku szkolnym 2021/2022:

 • zbiórka starych, zepsutych telefonów we współpracy ze stowarzyszeniem NAWZAJEM – zbiórka na rzecz schroniska – akcja trwa do końca roku szkolnego
 • zbiórka przyborów szkolnych we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Nasze Mysłowice” – akcja zakończona we wrześniu
 • zbiórka płyt CD- cel zbiórki to pozyskanie środków na zakup materiałów do realizacji projektów SKW takich jak przygotowywanie ozdób na Wigilię dla samotnych- zbiórka trwa do końca roku szkolnego
 • zbiórka zużytych tuszy do drukarek – akcja „Tusz do paki”- przyniesione tusze wspierają dożywianie zwierząt w schroniskach-akcja trwa cały rok szkolny
 • sprzątanie miejsc pamięci narodowej w Mysłowicach – 30 października o godzinie 15.00 (wymagana zgoda od rodzica na udział w akcji oraz informacja przez Librusa o sposobie powrotu ucznia do domu). Uczeń przynosi ze sobą potrzebny sprzęt (grabki, worek, rękawiczki, miotły). Zbiórka przed pomnikiem 23 Batalionu Saperów (koło Promenady)
 • zbiórka słodyczy dla podopiecznych sióstr Boromeuszek z Mysłowic – zbiórka trwa do 15.12.2021r. Słodycze można zostawić w kartonie pod szkolną makietą na parterze.
 • świąteczna zbiórka produktów żywnościowych dla osób potrzebujących organizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Nasze Mysłowice”. Zbiórka trwa do 15.12.2021r. Produkty można zostawić w kartonie pod szkolną makietą na parterze.
 • sprzedaż gwiazdeczek w parafii p.w. NPNMP i św. Maksymiliana Marii Kolbe na rzecz Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette- akcja odbędzie się w niedzielę 5 grudnia po Mszach- osoby chętne z klas 7-8 proszone są o zgłoszenie udziału poprzez dziennik Librus do 29go listopada.
 • uczniowie klas 6-8 pomagali w grudniu 2021r Funduszowi Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette przygotować listy dla Podopiecznych i Ofiarodawców
 • zbiórka „używana odzież na pomoc dla Oli” organizowana przez CKZiU w Sosnowcu – akcja trwa tylko jeden dzień 1.03.2022r
 • „Laurki dla Ukrainy” – przygotowywanie wspierających laurek dla osób będących w szpitalach polowych pod Kijowem – marzec 2022r
 • zbiórka Wielkanocna – od 30 marca do 8 kwietnia zostanie na terenie szkoły przeprowadzona zbiórka żywności do paczek wielkanocnych dla potrzebujących osób z terenu naszego miasta
 • przygotowywanie króliczków origami do paczek wielkanocnych dla potrzebujących – praca wraz z nauczycielem oraz indywidualnie
 • udział w akcji „Każdy znaczek wspiera misję” organizowanej przez księży werbistów
 • przeprowadzenie zbiórki używanych donic, skrzynek itp. dla domu seniora w Mysłowicach w celu przygotowania dla nich ogrodu
 • zbiórka żywności dla Fundacji Burych Misi wspierająca wakacyjny obóz osób niepełnosprawnych – akcja trwa do 17 czerwca

 

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu:

 

 1. Szkolne Koło Wolontariatu działa na zasadzie dobrowolnego w nim udziału.
 2. Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu poprzez dziennik elektroniczny Librus informuje uczniów, rodziców i nauczycieli o prowadzonych przez SKW akcjach.
 3. Informacje dotyczące poszczególnych akcji oraz formy ich nagradzania zostają umieszczone w ogłoszeniu dotyczącym akcji.
 4. Wszelkie zbiórki, które wymagają wkładu finansowego uczniów/rodziców nie są nagradzane punktami z zachowania.
 5. Udział ucznia w każdej zbiórce/akcji zostaje zapisany przez Opiekuna SKW
 6. Na koniec roku szkolnego uczniowie, którzy wykazali zaangażowanie w działania SKW (udział w co najmniej 50% zbiórek/akcji, które nie wymagają wkładu finansowego) otrzymują stosowny wpis na świadectwie dotyczący udziału w wolontariacie szkolnym.
 7. Na koniec roku szkolnego uczniowie, którzy uczestniczą w wolontariacie pozaszkolnym mogą otrzymać wpis na świadectwo dotyczący wolontariatu jeżeli przedstawią zaświadczenia o uczestnictwie w przynajmniej 3 akcjach wolontariatu lub przepracowaniu przynajmniej 20 godzin jako wolontariusz- zaświadczenia wydają instytucje, w których uczeń uczestniczy w wolontariacie
 8. Dodatkowo uczniowie, którzy wezmą udział w największej ilości akcji zostaną nagrodzeni tytułem WOLONTARIUSZ ROKU