ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022r
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2022r
Ferie zimowe 16-29 stycznia 2023r
Wiosenna przerwa świąteczna 6-11 kwietnia 2023r
Egzamin ósmoklasisty 23-25 maja 2023r
Zakończenie zajęć 23 czerwca 2023r
Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023r
Dodatkowe dni wolne 14.10.2022r, 31.10.2022r, 2.01.2023r, 2.05.2023r, 9.06.2023r
Terminy zebrań z rodzicami 13.09.2022r, 10.01.2023r, 6.06.2023r