ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023r
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2023r – 1 stycznia 2024r
Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2024r
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024r
Egzamin ósmoklasisty 14-16 maja 2024r
Zakończenie zajęć 21 czerwca 2024r
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024r
Dodatkowe dni wolne 31.10.2023r, 22.12.2023r, 2.01.2024r, 2.05.2024r, 31.05.2024r
Terminy zebrań z rodzicami 13.09.2023r,