Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mysłowicach
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
Osoba ds. Zamówień Publicznych
pn: „Trójeczka do przodu”
Załącznik: Nabór osoba do spraw zamówień publicznych
Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko Osoba ds. Zamówień Publicznych
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mysłowicach
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
Koordynator Projektu
pn: „Trójeczka do przodu”
Załacznik:Nabór Koordynator projektu
Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko Koordynator Projektu
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mysłowicach