Zapisy dzieci do Szkoły Podstawowej nr 3 w Mysłowicach (z rejonu szkoły – wypełnia się „Kartę zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy”) trwają cały czas natomiast Rekrutacja (zgłaszanie kandydatów spoza rejonu szkoły, na podstawie złożenia „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się zgodnie z dokumentem: ZARZĄDZENIE NR 14/24 PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE z dnia 17 stycznia 2024 r.
3 kwietnia 2024r. i potrwa do 19 kwietnia 2024r. Rekrutacja będzie przebiegała zgodnie z uchwałą NR VI/90/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 lutego 2019r.


► Rodzic może zapisać dziecko do pierwszej klasy, składając następujące dokumenty:
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Oświadczenie dla rodziców przyszłych klas pierwszych
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkolnego.

► Wypełnione dokumenty można:
● dostarczyć osobiście do szkoły w zaklejonej kopercie w godz.6.30-17.00.
lub
● przesłać drogą mailową skan (zdjęcie) dokumentu na adres mailowy sekretariatu szkoły: sekretariat@sp3myslowice.pl

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 533 587 777 , 32 222 25 39.

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się po zakończonej rekrutacji (czerwiec 2023) w szkole. O szczegółach zostaną Państwo poinformowani w późniejszym terminie.

Obwody szkół od 2021r dostępne pod linkiem OBWODY

Rodzice chcących przepisać dziecko z innej szkoły, zamieszkujące w obwodzie SP3 proszeni są o wypełnienie Karty zapisu dziecka do szkoły.