W dniu 14 marca 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Mysłowicach odbyły się Szkolne Eliminacje Konkursu „Mysłowice Mają Talent”. Do konkursu przystąpiło 16 uczestników.
Komisja konkursowa w składzie:
mgr Aleksandra Jędyczek – Przewodnicząca komisji;
mgr Aleksandra Skadłubowicz – członek komisji;
Antonina Barczyk – członek komisji;
Kuba Adamski – członek komisji;
Aleksander Pałka – członek komisji;
postanowiła wyłonić zgodnie z Regulaminem Konkursu „Mysłowice Mają Talent” po 3 Laureatów, którzy wystąpią w II Etapie w/w konkursu, a są to (w kolejności alfabetycznej):

KLASY I-IV
Maja Gaweł
Pola Kukis
DUET: Emilia Maciurkiewicz, Nel Nowak

KLASY V-VIII
Julia Nowak
Tola Opalińska
Edyta Sobczak.
Wszystkim uczestnikom gratuluję, a szczególnie Szkolnym Laureatom, którzy swoje Talenty zaprezentują w II etapie 17 kwietnia br. w auli MOK-u w Mysłowicach.

Zdjęcia