Ze względu na coraz częstsze nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu używania telefonów komórkowych na terenie szkoły przypominamy uczniom oraz rodzicom podstawowe punkty regulaminu:

  1. Uczeń posiadający w szkole telefon komórkowy powinien mieć go wyciszony lub wyłączony w swoim plecaku albo w swojej szafce (nie w kieszeni).
  2. Za nieprzestrzeganie powyższego punktu regulaminu uczniowi zostają wpisane punkty ujemne z zachowania.
  3. Jeżeli uczeń korzysta z telefonu na lekcji lub przerwie nauczyciel zabezpiecza  telefon i zanosi go do sekretariatu skąd uczeń może go odebrać po zakończeniu swoich zajęć w danym dniu. Przy odbiorze uczeń powinien mieć legitymację w celu potwierdzenia tożsamości lub przyjść do sekretariatu z nauczycielem, który może potwierdzić jego tożsamość.