W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele przeprowadzają pogadanki i realizują zajęcia związane z bezpieczeństwem uczniów. Odbywają się również spotkania z przedstawicielami Policji.
W ramach edukacji, 21 września 2022r.odwiedził nas dzielnicowy Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych. Tematem prelekcji była Bezpieczna droga do szkoły. Funkcjonariusz przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcał do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe. Przestrzegał najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni. Uczniowie przypomnieli też sobie numery alarmowe.
Funkcjonariusz zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci podczas kontaktu z obcymi i omówił sposoby unikania ich. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Wykazali się dobrą znajomością znaków drogowych  i zasad przechodzenia przez ulicę.
Pierwszoklasiści podziękowali panu dzielnicowemu za przybycie i na pożegnanie zaśpiewali piosenkę Znaczki odblaskowe.