16 września uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. Uczniowie uprzątnęli teren przyległy do szkoły jak również pobliski las przy ul. Batorego, obszar przy boisku na ul. Jodłowej oraz skwer Jana Pawła II na Bończyk. Była to na pewno wspaniała lekcja dbania o naszą małą ojczyznę.