Zapraszamy uczniów narodowości polskiej i ukraińskiej szkół podstawowych, którzy ukończyli

10-ty rok życia 11 czerwca w godz. 14- 15 do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu ul.1000-lecia Państwa Polskiego (dolny taras).

W tym dniu podczas Festynu Rodzinnego będzie można przystąpić do egzaminu na kartę rowerową. Uczniowie mogą przystąpić:

  1. po zdanym egzaminie teoretycznym w rodzimej placówce oświatowej (wymagany wypełniony arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową)
  2. bez zdanego egzaminu teoretycznego w rodzimej placówce (wymagana obecność jednego z rodziców, pobrany ze strony i uzupełniony  arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową) W przypadku kiedy z jednej placówki oświatowej przystępuje więcej uczniów prosimy dostarczyć drogą mailową listę uczniów i w jakim zakresie będą przystępować do egzaminu.

Uczniowie indywidualnie przystępujący do egzaminu również proszeni są o nadesłanie  zgłoszenia do 8.06.2022 na adres maila: biuro@naszemyslowice.pl  więcej informacji pod nr tel 606198906

  1. WORD-u Katowice udostępni rowerowy tor przeszkód i rowery, symulator dachowania,   zderzeń i jazdy skuterem.
  2. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach przeprowadzą praktyczny egzamin na kartę rowerową
  3. Junacy OSP Janów przeprowadzą szkolenie w zakresie pierwszej pomocy.
  4. Nauczyciele SP3 wspomagani przez instruktora nauki jazdy przeprowadzą egzamin teoretyczny, jeżeli będzie taka potrzeba.

Wszystkie służby wchodzące w skład WRBD zapoznają uczestników z wyposażeniem pojazdów odpowiedzą na Wasze pytania.