7 kwietnia naszą szkołę odwiedził TEATR EDUKACJI, który zapoznał uczniów z zasadami Savoir Vivre. W trakcie występu poruszane były kwestie: znajomości obyczajów i form towarzyskich, ubioru dostosowanego do okazji, zasad komunikacji oraz zwrotów grzecznościowych.