Drodzy Uczniowie dziękujemy bardzo za Wasze serce okazane podczas dwóch organizowanych na terenie szkoły zbiórek – zbiórki żywności oraz króliczków z origami. Wasze zaangażowanie pozwoliło nam uzbierać 52kg żywności oraz całe stada różnokolorowych króliczków.
Dziękujemy, Szkolne Koło Wolontariatu