Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 21 lutego. Zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Święto ma służyć promocji języka ojczystego oraz uświadomieniu społeczeństwu, jak ważne jest prawidłowe posługiwanie się językiem ojczystym   w życiu codziennym.
W klasach starszych Pani Katarzyna Kręcichwost oraz Pani Ewa  Orzechowska już po raz drugi zorganizowały konkurs na plakat promujący nasz piękny, aczkolwiek trudny język polski. Hasłem, które nam przyświecało były słowa Leopolda Staffa: Bądź z serca pozdrowiona, ojczysta święta mowo! Niby łańcuchem złotym, wiąże nas twoje słowo.
Poszczególne miejsca zajęły:
I miejsce- Oliwia Wujec z klasy 6a
II miejsce- Róża Wojtaszczyk z klasy 7b
III miejsce- Izabela Duda z klasy 4b
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy:)

Zdjęcia