W kalendarzu Dzień Chłopaka przypada na 30 września, ale w klasie 4b obchody tego święta zaczęły się już wczoraj podczas lekcji wychowawczej. Dziewczynki przepięknie ustroiły salę i przygotowały  wspaniałą uroczystość. Zadbały o słodki poczęstunek i o rozrywkę. A dziś udaliśmy się do kina na film Kosmici w mojej szkole.

Obchody tego święta były wyjątkowe zarówno dla męskiej części klasy, jak i dla dziewczynek, ponieważ wspólne świętowanie było wspaniałą okazją do beztroskiej zabawy i integracji zespołu.

Zdjęcia