Podziękowania dla naszych uczniów i nauczycieli od Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice za udział w organizowanych akcjach: