KLASA 4

Mnożenie i dzielenie liczb z zerami na końcu

Dzielenie z resztą

Potęgi

Odczytywanie i zapisywanie dużych liczb

Porównywanie liczb naturalnych

Dodawanie pisemne

Odejmowanie pisemne

Mnożenie pisemne

Dzielenie pisemne

KLASA 5

Odczytywanie i zapisywanie dużych liczb

Mnożenie i dzielenie liczb z zerami na końcu

Kolejność wykonywania działań

Kolejność wykonywania działań – karta pracy

Działania pisemne

Dzielniki, wielokrotności, NWD i NWW

Zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną i na odwrót

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

KLASA 6

Pamięciowe mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych
Działania pisemne na ułamkach dziesiętnych
Działania na ułamkach zwykłych
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Konstrukcja trójkąta o danych bokach
Rysowanie kątów o danej mierze oraz odczytywanie miary narysowanego kąta
Zadania z podręcznika dotyczące kątów
Przygotowanie do sprawdzianu – dział 2
Jednostki długości i masy.
Zaokrąglanie
Zamiana jednostek kwadratowych
Zamiana procentu na ułamek i ułamka na procent
Mnożenie i dzielenie liczb ujemnych i dodatnich
Działania na liczbach ujemnych i dodatnich
Upraszczanie wyrażeń algebraicznych
Rozwiązywanie równań

KLASA 7

Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i na odwrót
Porównywanie ułamków zwykłych i dziesiętnych
Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych
Działania na ułamkach zwykłych – podstawy
Działania na liczbach dodatnich i ujemnych

KLASA 8

System rzymski
NWD i NWW – rozkład na czynniki pierwsze
Działania na potęgach i pierwiastkach
Upraszczanie wyrażeń algebraicznych
Przygotowanie do sprawdzianu – dział 2
Czworokąty i trójkąty
Prawdopodobieństwo
Podział proporcjonalny
Symetralna odcinka- konstrukcja
Dwusieczna kąta- konstrukcja