KLASA 4

KLASA 5

KLASA 6

Pamięciowe mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych
Działania pisemne na ułamkach dziesiętnych
Działania na ułamkach zwykłych
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Konstrukcja trójkąta o danych bokach
Rysowanie kątów o danej mierze oraz odczytywanie miary narysowanego kąta
Zadania z podręcznika dotyczące kątów
Przygotowanie do sprawdzianu – dział 2
Jednostki długości i masy.
Zaokrąglanie
Zamiana jednostek kwadratowych
Zamiana procentu na ułamek i ułamka na procent
Mnożenie i dzielenie liczb ujemnych i dodatnich
Działania na liczbach ujemnych i dodatnich
Upraszczanie wyrażeń algebraicznych
Rozwiązywanie równań

KLASA 7

Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych
Zaokrąglanie liczb
Zamiana ułamków dziesietnych na zwykłe i na odwrót
Rozwiązywanie równań
Zaznaczanie liczb spełniających nierówność na osi liczbowej
Obliczanie procentu danej liczby
Zadania z podręcznika dotyczące procentów
Obliczanie liczby gdy dany jest jej procent
Konstrukcyjne przenoszenie kąta
Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne
Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne – dodatkowe przykłady
Przekształcanie wzorów

KLASA 8

System rzymski
NWD i NWW – rozkład na czynniki pierwsze
Działania na potęgach i pierwiastkach
Upraszczanie wyrażeń algebraicznych
Przygotowanie do sprawdzianu – dział 2
Czworokąty i trójkąty
Prawdopodobieństwo
Podział proporcjonalny
Symetralna odcinka- konstrukcja
Dwusieczna kąta- konstrukcja