Facebook Like


Kalendarz
<< Marzec 2021 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Skład Szkolnego Samorządu Uczniowskiego

 • przewodniczący-
 • zastępca-
 • skarbnik-
 • sekcja kreatywnych pomysłów-
Opiekunem Szkolnego Samorządu Uczniowskiego jest mgr Anna Urbańczyk

Składy Samorządów Klasowych

4a

 • przewodniczący - Wiktor Kurasz
 • zastępca - Alicja Karolewicz
 • skarbnik - Ryszard Przeliorz

4b

 • przewodnicząca - Magdalena Leszczyńska
 • zastępca - Stanisław Rosiak
 • skarbnik - Karolina Stebnicka

5a

 • przewodniczący - Gabriel Sumiński
 • zastępca - Hanna Chmielniak
 • skarbnik - Lena Kwaśny

5b

 • przewodniczący - Mateusz Cybulko
 • zastępca -
 • skarbnik - Zuzanna Dyk

6a

 • przewodnicząca - Sandra Kurasz
 • zastępca - Paulina Kociuba
 • skarbnik - Lena Bugaj

6b

 • przewodniczący - Jakub Adamski
 • zastępca - Bartosz Siciarz
 • skarbnik - Olivier Saternus

6c

 • przewodniczący- Leon Skrzelowski
 • zastępca - Klara Krzywdzińska
 • skarbnik - Szymon Frączek

6d

 • przewodniczący - Dawid Ciempa
 • zastępca - Igor Bukowski
 • skarbnik - Michał Łuszczkiewicz

7a

 • przewodniczący - Aleksander Chojkowski
 • zastępca - Szymon Walusz
 • skarbnik - Mateusz Dziedzic

7b

 • przewodniczący - Michał Garus
 • zastępca - Magdalena Kopeć
 • skarbnik - Jakub Wikliński

7c

 • przewodniczący - Wojciech Stajniak
 • zastępca - Tatiana Nowak
 • skarbnik - Natalia Wańczuk

8a

 • przewodniczący - Zbigniew Staśko
 • zastępca - Alina Wilk
 • skarbnik - Hanna Słomka

8b

 • przewodniczący - Konrad Nisowski
 • zastępca - Jakub Gałuszka
 • skarbnik - Wiktoria Łaskawska

8c

 • przewodniczący - Krzysztof Drab
 • zastępca - Oliwier Głowala
 • skarbnik - Iga Zawadzka


Regulamin Szczęśliwego Numerka
1. Szczęśliwy Numerek jest przypisany numerkowi ucznia w dzienniku lekcyjnym, jest przywilejem ucznia.
2. Szczęśliwy numerek losowany jest codziennie rano przed godz. 8.00. Losowania dokonuje przedstawiciel SU.
3. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.
4. Szczęśliwy numerek zwalnia ucznia z niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych.
5. Szczęśliwy numerek nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych prac pisemnych oraz z obowiązku odpowiedzi zapowiedzianej wcześniej przez nauczyciela.
6. Szczęśliwy numerek nie zwalnia ucznia z konieczności posiadania ustalonych w wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu przyborów niezbędnych do pracy ucznia na lekcji.
7. Szczęśliwy numerek posiada ta osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu numerkowi.
8. Uczeń posiadający szczęśliwy numerek w danym dniu ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).
9. Wylosowany numerek umieszcza się na tablicy ogłoszeń w widocznym miejscu.
10. Wylosowany danego dnia szczęśliwy numerek bierze udział w losowaniu następnego dnia.
11. Osoba ze szczęśliwym numerkiem ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisaniu niezapowiedzianej kartkówki.
12. Szczęśliwy numerek nie zwalnia od wykonywania zadań domowych i aktywności na lekcji.
13. Niewłaściwe zachowanie ucznia jest podstawą do anulowania przywileju Szczęśliwego Numerka.
14. Decyzję o anulowaniu odejmuje nauczyciel prowadzący lekcję.
15. Losowanie szczęśliwego numerka zostaje wstrzymane na 2 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i końcową.
16. Jeżeli uczeń nie stosuje się do zasad szczęśliwego numerka, a jego zachowanie jest właściwe, wychowawca może zawiesić przywilej Szczęśliwego Numerka danemu uczniowi.
17. Jeżeli klasa nie stosuje się do zasad szczęśliwego numerka i nie zachowuje się właściwie wychowawca może zawiesić przywilej Szczęśliwego Numerka całej klasie.
18. Przywilej Szczęśliwego Numerka zostaje całkowicie zawieszony przez opiekuna SU w przypadku rażącego nie przestrzegania jego zasad przez uczniów.
19. Powyższy regulamin Szczęśliwego Numerka dotyczy wszystkich uczniów szkoły.
Regulamin został opracowany w dniu: 02.03.2018r.
Regulamin sporządziła: Julia Kruzel


Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020Copyright © Szkoła Podstawowa nr 3 Mysłowice 2014
41-400 Mysłowice, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 6
tel. +48 32 222 25 39 fax +48 32 223 28 183,908,953 unikalne wizyty
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.